APOSTİL TASDİK ŞERHİ

APOSTİL TASDİKİ VE İŞLEMLERİ

Türkiye’den alacağınız apostil tasdik şerhi gereken belgelerinizi bir gün gibi kısa bir sürede, sizin adınıza en uygun şekilde düzenleyip belirtilen adrese teslim ediyoruz.

Apostil tasdik şerhi
Apostil tasdik şerhi nedir?

APOSTİL TASDİK ŞERHİ NEDİR?

Apostil tasdik şerhi; bir ülkeden alacağınız resmi bir belgenin, kullanacağınız diğer ülkede geçerli olabilmesi için gerekli olan prosedürlerin tümüdür. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti Lahey Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerden biridir

APOSTİL TASDİK ŞERHİ NEREDE YAPILIR?

Türkiye’de Apostil Tasik Şerhi Düzenlemeye Yetkili Makamlar:

İdari Belgeler: Valilikler, Valiler, Vali adına Vali Muavinleri ve Hukuk İşleri Müdürleri, Kaymakamlıklar;

Adli Belgeler: Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıkları apostil şerhi yapmaya yetkili makamlardır.

Apostil tasdik şerhi nerede yapılır?

APOSTİL HİZMETİ

APOSTİL İŞLEMLERİNİZİ BİZ TAKİP EDELİM!

Apostil işlemleri, insanların yurt dışına iş veya eğitim gibi nedenlerle yaptıkları başvurular sırasında istenen ve pek çok resmi dokümanda olması gereken bir onaydır. Başvuru yapılan her resmi kurumun kendine has taleplerinin olması; yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme gibi hizmetlerin ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. İşte apostil işlemleri de bu hizmetler arasında sayılabilecek ve temel amacı resmi belgelerin geçerliliklerinin uluslararası alanda sağlanmasını amaçlayan işlemler bütünüdür.

Adıgün Çeviri ve Danışmalık olarak noter yeminli tercümenin yanında, noter tasdiki ve apostil tasdik şerhi işlemleri ile tek çatı altında kapsamlı çözümler sunuyoruz.

Apostil tasdik şerhi işlemi yapılacak belgelerin kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları tarafından onaylı belgeler olması gerekir. Diplomalar, nüfus kayıt örnekleri, adli sicil kayıtları, formül A,B,C, şirket evrakları bunlara örnek gösterilebilir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelere Türkiye’de apostil işlemi uygulanmamaktadır.

TERCÜME
NOTER TASDİKİ
APOSTİL
TESLİMAT